Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 62, Issue: 2, 2010
  • pp: 176-181

download: article (PL)

Optical fibre doped with Yb3+ and Tm3+ ions

Abstract (EN)

Yb3+/Tm3+-doped tellurite-germanium glasses were fabricated and characterized. Strong blue emission at 477 nm corresponding to the 1G4→3H6 transition in thulium ions was investigated under the excitation with a 976 nm diode laser. The dependence of up-conversion emission intensity upon thulium ions concentration was analyzed. The most effective energy transfer Yb3+ → Tm3+ occurs in the matrix when the molar ratio of Yb3+ to Tm3+ is 1:0.1. A crucible method was used to fabricate double-clad fibre with the active tellurite-germanium core. As a result of the excitation of fibre with the 976 nm diode laser, the ultraviolet emission at 351 nm (1D2 ® 3H6) was measured. Based on the three- and four-photon absorption processes, the up-conversion mechanisms were evaluated by the proper rate of model equation.

Keywords (EN): Yb3+/Tm3+–doped glass, Upconversion, Energy transfer, Luminescence, Double-clad fibre

Światłowód domieszkowany jonami Yb3+ i Tm3+

Dorosz D., Żmojda J., Kochanowicz M., Dorosz J.

Abstract (PL)

W artykule przedstawiono wyniki badań nad dwupłaszczowym światłowodem domieszkowanym jonami Yb3+ i Tm3+. W wyniku pobudzania wytworzonego szkła, domieszkowanego jonami Yb3+/Tm3+, diodą laserową o długości fali λp = 976 nm uzyskano silne antystokesowskie pasmo luminescencji przy długości fali 477 nm odpowiadające przejściu 1G43 H6w strukturze energetycznej tulu. Ponadto przeprowadzono analizę wpływu koncentracji akceptora (Tm3+) przy stałej zawartości donora (Yb3+) na intensywności luminescencji. Dwupłaszczowy światłowód o rdzeniu ze szkła tellurowego domieszkowanego układem jonów Yb3+ i Tm3+ wytworzono metodą tyglową. W wyniku pobudzania optycznego promieniowaniem o długości fali λp = 976 nm badanego światłowodu zaobserwowano dodatkową linię emisji przy długości fali 351 nm odpowiadającą przejściu 1D23H6. W oparciu o model matematyczny kinetyki gęstości obsadzeń na poziomach metastabilnych jonu Tm3+ opisano powstały mechanizm konwersji wzbudzenia.

Keywords (PL): szkło domieszkowane Yb3+ i Tm3+; upkonwersja, transfer energii, luminescencja, światłowód double-clad

return…