Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 62, Issue: 2, 2010
  • pp: 149-155

download: article (PL)

Utilization of chrysotile asbestos for sintering ceramics production

Abstract (EN)

The paper reports the possibility of detoxifi cation of asbestos through low temperature heating and grinding treatment. It has been found that chrysotile can be transformed to a mixture of non hazardous silicate phases as a result of thermal treatment at the temperatures higher than 600°C. Calcinated chrysotile asbestos is easily milled to the pulverulent shape material by mechanical milling. The material prepared in such a way acted as a substitute of quartz sand, which is widely used as a leaning agent in ceramic masses to be formed into stoneware. The parameters of the samples pressed with water and then sintered were collated with the samples with the addition of NaH2PO4. The laboratory scale investigations showed that the calcinated chrysotile asbestos can be used as one of raw materials for the sintered ceramics.

Keywords (EN): Chrysotile asbestos, Thermal treatment, Leaning agent, NaH2PO4, Sintered ceramics

Zastosowanie azbestu chryzotylowego jako surowca do produkcji wyrobów ceramicznych o spieczonym czerepie

Zaremba T., Krząkała A., Piotrowski J., Garczorz D.

Abstract (PL)

Artykuł przedstawia możliwości neutralizacji azbestu chryzotylowego przez prażenie go w niskiej temperaturze i mielenie. Stwierdzono,że w wyniku obróbki termicznej w temperaturach powyżej 600°C chryzotyl ulega przemianie do krzemianów nie wykazujących właściwości kancerogennych. Przeprażony azbest wykazuje dużą podatność na mielenie. Uzyskany w ten sposób materiał stanowił zasadniczo substytut piasku kwarcowego spełniającego rolę dodatku schudzającego w masach ceramicznych przeznaczonych do otrzymywania ceramiki o spieczonym czerepie. Parametry kształtek prasowanych z dodatkiem wody i następnie spiekanych porównano z kształtkami z udziałem NaH2PO4. Badania w skali laboratoryjnej wykazały, że prażony azbest chryzotylowy może być wykorzystywany jako jeden z surowców do otrzymywania ceramiki o spieczonym czerepie.

Keywords (PL): azbest chryzotylowy, obróbka termiczna, dodatek schudzający, NaH2PO4, ceramika o spieczonym czerepie

return…