Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 62, Issue: 1, 2010
  • pp: 87-92

download: article (PL)

Polished and rectified tiles as an example of highly processed ceramic tiles

Abstract (EN)

The polished and rectified tiles are an example of highly processed tiles, which have received an excellent welcome from the Clients and still win a great number of supporters. A room designed in an interesting manner, where these tiles were used, is much more attractive than in the case of application of traditional tiles. Their main advantage is an ideal finishing of the surface and edges as well as the effect of mirror surface and uniform wall, giving an impression of laying the tiles without a joint.

The paper presents a method of manufacturing the polished and rectified tiles, demonstrates differences between these and traditional tiles, and provides practical clues in regard to assembly and further use of the polished and rectified tiles.

Keywords (EN): Rectifi ed tiles, Polished tiles

Płytki polerowane i rektyfikowane jako przykład płytek ceramicznych wysoko przetworzonych

Predoń B.

Abstract (PL)

Płytki polerowane i rektyfikowane są przykładem płytek wysoko przetworzonych, które doskonale zostały przyjęte przez klientów i nadal zdobywają liczne grono zwolenników. Ciekawie zaprojektowane pomieszczenie z wykorzystaniem tych płytek jest dużo bardziej atrakcyjne niż w przypadku zastosowania płytek tradycyjnych. Główną ich zaletą jest idealne wykończenie powierzchni i krawędzi oraz efekt lustrzanej powierzchni i jednolitej ściany dający wrażenie ułożenia płytek bez fugi.

W artykule przedstawiono sposób produkcji płytek polerowanych i rektyfikowanych, pokazano różnice pomiędzy takimi płytkami i płytkami tradycyjnymi oraz wskazano praktyczne uwagi dotyczące montażu, a także późniejszej eksploatacji płytek polerowanych i rektyfikowanych.

Keywords (PL): płytki rektyfi kowane, płytki polerowane

return…