Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 62, Issue: 1, 2010
  • pp: 74-80

download: article (PL)

New construction of active optical fibres for fibre laser application

Abstract (EN)

The present paper shows possibility of applying a new construction of rare–earth doped optical fibres fabricated by the authors as an active material for constructing high-power fibre lasers. Double-clad multicore active optical fibres enable a high-intensity and low-divergence laser beam (supermod) in the far-field diffraction region to be attained. A helical-core optical fibre is the second type of active optical fibres shown in the paper. Due to specifi c shape of the core, such a fibre is characterized by the effective absorption of pump radiation. Moreover, optimization of material and geometrical optical fibre properties makes it possible to increase volume of active material (core diameter) while the single mode operation is preserved. Strong luminescence of both types of manufactured optical fibres doped with Nd3+ ions creates conditoins to their application in optical fibre lasers.

Keywords (EN): Active optical fi bre, Fibre laser, Double-clad optical fi bre, Luminescence, Nd3+ ions

Nowe rodzaje światłowodów aktywnych dla laserów włóknowych

Dorosz D., Kochanowicz M., Żmojda J., Dorosz J.

Abstract (PL)

W artykule przedstawiono nowe konstrukcje światłowodów aktywnych, posiadających właściwości luminescencyjne, umożliwiające ich zastosowanie jako elementy w układach laserów włóknowych. Światłowody wielordzeniowe typu double-clad, o rdzeniach ułożonych w prezentowanych konfiguracjach, umożliwiają uzyskanie w polu dalekim wiązki laserowej (supermodu) o dużym natężeniu i małej rozbieżności. Innym rozwiązaniem jest światłowód ze spiralnym rdzeniem będący połączeniem konfiguracji typu „offset” z możliwością odsprzężenia czół rdzenia aktywnego w układach wzmacniaczy włóknowych dużej mocy. Dodatkowo, ze względu na spiralny kształt rdzenia włókna, można uzyskać jednomodowy rozkład pola przy większej średnicy rdzenia, a więc i większej ilości dodatku ziemi rzadkiej. Przedstawione w artykule światłowody aktywne domieszkowane jonami Nd3+ posiadają silną luminescencję pozwalającą na ich stosowanie w układach laserów włóknowych.

Keywords (PL): światłowód aktywny, laser włóknowy, światłowód double-clad, luminescencja, jony Nd3+

return…