Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 62, Issue: 1, 2010
  • pp: 42-45

download: article (PL)

Manufacturing PLZT electro-optical fibres by the thermoplastic extrusion method

Abstract (EN)

Lanthanum-modifi ed lead zirconate titanate (PLZT) ceramics are known to exhibit a range of interesting electro-optical properties. The advantages of PLZT ceramics include high optical transparency, desirable electrooptic properties, and fast response.

Piezoelectric fibers present many advantages comparing to conventional piezoelectric bulk materials ie. higher anisotropy, excellent flexibility and higher strength, but processing methods and conditions of manufacturing are still actively studied because they affect significantly the final fibres properties.

The aim of this study was to develop PLZT powder for the production of transparent or translucent thin fibers. The infl uence of different sintering parameters on the resultant microstructure and phase composition of the fi bres was checked. The main goal of the experiments was to determine a sintering atmosphere suitable to achieve proper density, porosity and microstructure of the fibres.

Keywords (EN): Ceramics fibres, Piezoelectric ceramics, Extrusion method

Wytwarzanie elektrooptycznych włókien PLZT metodą termo-plastycznego wytłaczania

Kozielski L., Adamska A.

Abstract (PL)

Cyrkonian tytanian ołowiu domieszkowany lantanem (PLZT) jest materiałem, który cechuje wiele interesujących właściwości, wynikających z odpowiednio dobranych proporcji bazowego PZT i ilości wprowadzonego doń lantanu. Składy ferroelektryczne, oprócz właściwości piezoelektrycznych, może charakteryzować wysoka przeświecalność, pożądany efekt elektrooptyczny oraz duża szybkość odpowiedzi.

Materiały typu PLZT można otrzymywać w różnych postaciach np. włókien, ceramiki objętościowej czy warstw ceramicznych. Włókna piezoelektryczne wykazują wiele zalet w porównaniu do objętościowej ceramiki tego samego typu. Wśród nich można wyróżnić lepszą anizotropię właściwości, doskonałą elastyczność oraz większą wytrzymałość. Jednak metody, jakość składników wyjściowych oraz warunki wytwarzania tego typu włókien dalej pozostają ogromnym obszarem badań i poszukiwań, aby w efekcie końcowy materiał posiadał odpowiednią jakość i parametry.

Celem niniejszej pracy było wytworzenie elektrooptycznych włókien PLZT metodą termoplastycznego wytłaczania i zbadanie, w funkcji parametrów spiekania, podstawowych właściwości fizycznych, takich jak gęstość, porowatość i mikrostruktura otrzymanych włókien ceramicznych.

Keywords (PL): włókna ceramiczne, ceramika piezoelektryczna, metoda ekstruzji

return…