Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 62, Issue: 1, 2010
  • pp: 34-36

download: article (PL)

Production and testing of the 54/46 PZT ceramics admixed with barium and niobium

Abstract (EN)

Multicomponent PZT ceramics of the 54/46 type with the Pb0,84Ba0,16(Zr0,54Ti0,46)0,975Nb0,025O3 composition was obtained by a free sintering method. Both the X-ray and microstructure examinations and the temperature measurements of dielectric parameters and an electric hysteresis loop were performed. The electrophysical parameters of the obtained ceramics show that it may be used for biomorphic and ignition transducers and for building piezoelectric low frequency transducers (high values of permittivity).

Keywords (EN): PZT, Dielectric properties, Microstructure, Piezoelectric transducer

Wytwarzanie i badanie ceramiki 54/46 PZT domieszkowanej barem i niobem

Bochenek D.

Abstract (PL)

Metodą spiekania swobodnego otrzymano wieloskładnikową ceramikę typu 54/46 PZT o składzie Pb0,84Ba0,16(Zr0,54Ti0,46)0,975Nb0,025O3. Przeprowadzono badania rentgenowskie, mikrostrukturalne, temperaturowe pomiary parametrów dielektrycznych oraz pętli histerezy elektrycznej. Elektrofizyczne paramenty otrzymanej ceramiki wskazują na możliwości zastosowania tego materiału w przetwornikach bimorficznych i zapłonowych oraz do budowy piezoelektrycznych przetworników niskoczęstotliwościowych (wysokie wartości przenikalności elektrycznej).

Keywords (PL): PZT, właściwości dielektryczne, mikrostruktura, przetwornik piezoelektryczny

return…