Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 62, Issue: 1, 2010
  • pp: 20-23

download: article (PL)

Metallic and ceramic composites for application in medicine

Abstract (EN)

Demand for new materials in medicine is on the increase. Long-lasting implants (joint prostheses, dentistry implants) made typically of metals and their alloys are characterized with high mechanical properties, however their corrosion resistance and biocompatibility is relatively low. One of the methods of ensuring particular functional properties is to employ composite implants, combining improved mechanical properties of metallic material with biocompatibility of ceramic materials. The work aimed to develop and analyse properties of metallic/ceramic composites made of the mixture of austenitic steel (316LHD) and ceramic (hydroxyapatite) powders.

Keywords (EN): Composites, Hydroxyapatite, Austenitic steel, Sintering

Kompozyty metaliczno-ceramiczne do zastosowań w medycynie

Dudek A., Przerada I.

Abstract (PL)

Zapotrzebowanie na nowe materiały w dziedzinie medycyny ciągle wzrasta. Implanty długotrwałe (endoprotezy stawowe, wszczepy stomatologiczne) wykonywane głównie z metali i ich stopów charakteryzują się wysokimi własnościami mechanicznymi lecz niskim poziomem odporności korozyjnej oraz biotolerancji. Jednym ze sposobów zapewnienia odpowiednich własności użytkowych jest zastosowanie implantów kompozytowych, łączących wysokie własności wytrzymałościowe materiału metalicznego z biotolerancją materiałów ceramicznych. Celem pracy było wytworzenie oraz analiza własności kompozytów metalowo-ceramicznych wykonanych z mieszaniny proszków stali austenitycznej (316LHD) oraz ceramicznego (hydroksyapatyt).

Keywords (PL): kompozyty, hydroksyapatyt, stal austenityczna, spiekanie

return…