Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 61, Issue: 4, 2009
  • pp: 269-272

download: article (PL)

A method of aluminium dross management in the production of insulating-exothermic materials for metallurgical industry

Abstract (EN)

In the conducted investigations, aluminium dross, i.e. solid waste formed in the production and recycling of aluminium, was used as one of the basic raw material to obtain a material characterised by insulating- and exothermic properties, applied to heat riser heads in the process of iron or steel casting. The product was obtained by filtrating the slurry. In the raw mix, aluminium dross played the role of a refractory filler and a source of metallic aluminium, taking part in exothermic reactions.

The trials conducted in semi-technical conditions, using prototype riser sleeves, proved their good quality and effectiveness in the metallurgical process, comparable to the currently applied imported sleeves.

Keywords (EN): Aluminium dross, Insulating and exothermic material, Riser lag

Sposób zagospodarowania zgarów aluminiowych w procesie wytwarzania tworzyw izolacyjnoegzotermicznych dla przemysłu odlewniczego

Lipowska B., Witek J.

Abstract (PL)

Przeprowadzono badania, w których wykorzystano zgary, tj. stały odpad powstający w procesie otrzymywania lub recyklingu aluminium, jako jeden z podstawowych surowców do wytwarzania tworzywa o własnościach izolacyjno-egzotermicznych, stosowanego do ocieplania nadlewów przy odlewaniu żeliwa lub staliwa. Opracowane tworzywo otrzymywano metodą odfiltrowywania z gęstwy. Zgary aluminiowe w zestawie surowcowym pełniły rolę wypełniacza ogniotrwałego oraz źródło metalicznego glinu biorącego udział w reakcjach egzotermicznych.

Próby wykonane w warunkach półtechnicznych, z zastosowaniem prototypowych otulin, wykazały ich dobrą jakość i skuteczność działania w procesie odlewania, porównywalną do obecnie stosowanych otulin z importu.

Keywords (PL): zgary aluminiowe, tworzywo izolacyjno-egzotermiczne, otulina nadlewu

return…