Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 61, Issue: 4, 2009
  • pp: 260-262

download: article (PL)

Prefabricated vaults in the electrical arc furnances

Abstract (EN)

In the paper, preparation of the uncooled vault lining for the arc electrical furnace is described, in which prefabricated blocks made of refractory castable containing bauxite were used. Except of the vault lining composed of the prefabricated blocks only, the variant of uncooled vault was shown, which used a combination of the blocks and silica bricks. Suitability of a concept of the usage of prefabricated blocks instead of the fired silica bricks for fabrication of the uncooled vault linings was confirmed.

Keywords (EN): Castable refractory, Uncooled vault, Arc furnace, Prefabricated refractory block

Prefabrykowane sklepienia w elektrycznych piecach łukowych

Witos S., Molin A.

Abstract (PL)

W pracy przedstawiono opis wykonania wymurówki sklepienia niechłodzonego w elektrycznym piecu łukowym złożonego z prefabrykowanych bloków z betonów ogniotrwałych na bazie boksytu. Oprócz wymurówki sklepienia zbudowanej wyłącznie z bloków prefabrykowanych pokazano również wariant wykorzystujący kombinację bloków prefabrykowanych oraz kształtek krzemionkowych na sklepieniu niechłodzonym. Potwierdzono przydatność koncepcji wykorzystania materiałów prefabrykowanych, zastępujących palone kształtki krzemionkowe, do wykonania sklepień niechłodzonych.

Keywords (PL): beton ogniotrwały, sklepienie niechłodzone, piec łukowy, prefabrykowany blok ogniotrwały

return…