Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 61, Issue: 4, 2009
  • pp: 253-259

download: article (PL)

Chemical corrosion of magnesia-zirconia refractories by the cement kiln charge

Abstract (EN)

The paper describes formation of the phases in magnesia-zirconia refractories due to a reaction with the cement furnace charge in a form of pre-calcined meal or portland clinker, containing sulphur and chlorine in a different content, at a temperature of 1300°C and 1450°C. The studies were carried out by using the coating test. The microstructure changes in the contact zone between the coating and the brick were studied by scanning electron microscopy, SEM, coupled with EDS. The temperature dependence of reactivity of the precalcined meal and the portland in relation to the magnesia-zirconia bricks has been documented and discussed.

Keywords (EN): Magnesia-zirconia refractory, Corrosion, Cement clinker, Microstructure

Korozja chemiczna wyrobów magnezjowocyrkonowych przez wsad pieca cementowego

Szczerba J.

Abstract (PL)

W artykule opisano badania nad zmianami fazowymi w ogniotrwałych materiałach magnezjowo-cyrkonowych zachodzącymi w temperaturach 1300°C i 1450°C, w wyniku reakcji z wsadem pieca cementowego w stanie wstępnie skalcynowanym lub w postaci cementu portlandzkiego, w rezultacie zawierającym różne ilości siarki i chloru. Badania przeprowadzono za pomocą testu pokrywania. Zmiany mikrostruktury i składu fazowego w strefie kontaktu pomiędzy pokryciem i ogniotrwałym materiałem magnezjowo-cyrkonowym badano wykorzystując skaningową mikroskopię elektronową SEM i analizę chemiczną techniką EDS. Udokumentowano i dyskusji poddano reaktywność faz wsadu wstępnie skalcynowanego i cementu portlandzkiego w stosunku do materiału magnezjowo-cyrkonowego w zależności od temperatury wygrzewania.

Keywords (PL): magnezjowo-cyrkonowy materiał ogniotrwały, korozja, klinkier cementowy, mikrostruktura

return…