Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 61, Issue: 4, 2009
  • pp: 223-227

download: article (EN)

Magnesium aluminate spinel raw materials for high performance refractories for steel ladles

Abstract (EN)

High quality steel production requires extended treatment of the steel in the steel ladle. This has a remarkable impact on the steel ladle refractories, e.g. the need for high performance functional refractories like purging plugs. Operational changes such as increasing tapping temperatures, longer hold times and more aggressive secondary metallurgy are countered by the need for thinner refractory linings and longer refractories life. These combined factors have led to a resurgence in interest in magnesium aluminate spinel raw materials. Magnesium aluminate spinels have been used in steel-making refractories for many years, in a variety of different forms. This paper reviews the production, properties and performance of spinels. Recent developments in the applications of spinels will also be discussed.

Keywords (EN): Spinel, Refractories, Steel ladle, Slag corrosion, Thermomechanical properties.

Surowce spinelu magnezowo-glinowego na wysokiej jakości materiały ogniotrwałe stosowane w kadziach stalowniczych

Schmidtmeier D., Büchel G., Buhr A.

Abstract (PL)

Produkcja stali o wysokiej jakości wymaga długotrwałej obróbki stali w kadzi stalowniczej. Ma to niezwykły wpływ na materiały ogniotrwałe kadzi stalowniczej, np. na potrzebę wysokiej jakości funkcjonalnych materiałów ogniotrwałych jak w przypadku korków spustowych. Zmiany eksploatacyjne, takie jak zwiększone temperatury spustu, dłuższe czasy przetrzymywania i bardziej agresywna rafi nacja pozapiecowa, przekładają się na zapotrzebowanie na bardziej cienkie wyłożenia ogniotrwałe i dłuższe czasy użytkowania materiałów ogniotrwałych. Te połączone czynniki prowadzą do pojawienia się na nowo zainteresowania surowcami spinelu magnezowo glinowego. Spinele magnezowo-glinowe wykorzystywane są od wielu lat jak materiał ogniotrwały przy produkcji stali, w wielu różnych postaciach. Artykuł ten stanowi przegląd sposobów wytwarzania, właściwości i jakości spineli. Przedyskutowano również aktualny postęp w wykorzystaniu spineli.

Keywords (PL): spinel, materiały ogniotrwałe, kadź stalownicza, korozja żużlowa, właściwości termo-mechaniczne.

return…