Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 61, Issue: 3, 2009
  • pp: 192-196

download: article (PL)

Gradient microstructure of PCD composites assigned for cutting tools

Abstract (EN)

In this paper, a manufacturing method of the graded Ti3SiC2-diamond composite is presented. The material contained a gradients of phase concentration distribution, formed by a centrifugal densification process. The FGM material was obtained due to a difference in sedimentation velocity of the particles which differ in size. Hardness measurements were carried out from a top to bottom surface of the sample. Phase distribution was modelled and compared with the results of hardness measurement. The materials with the continuous change of phases distribution allowed to the delamination, which appeared frequently in commercial two-layer PCD composites, to be reduced.

Keywords (EN): FGM, Diamond, Centrifugal compaction, Microstructure, Hardness

Gradientowa mikrostruktura kompozytowych spieków diamentowych przeznaczonych na narzędzia skrawające

Rozmus M., Jaworska L., Królicka B., Putyra P.

Abstract (PL)

W pracy przedstawiono zagadnienia związane z otrzymywaniem kompozytu diamentowo-węglikowego (Ti3SiC2) z gradientem rozmieszczenia faz. Gradientowa mikrostruktura tego materiału została ukształtowana metodą zagęszczania odśrodkowego w ultrawirówce. Otrzymano materiały o zróżnicowanym rozmieszczeniu faz dzięki zastosowaniu proszków o zróżnicowanej wielkości cząstek i odpowiedniemu doborowi frakcji ziarnowych. Przeprowadzono symulację rozmieszczenia fazy diamentu na przekroju próbek oraz pomiary twardości w funkcji odległości od powierzchni próbek. Ciągła zmiana rozmieszczenia faz w badanych materiałach sprzyja ograniczeniu zjawiska delaminacji występującego w komercyjnych dwuwarstwowych spiekach polikrystalicznego diamentu (PCD).

Keywords (PL): FGM, diament, zagęszczanie wirówkowe, mikrostruktura, twardość

return…