Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 61, Issue: 3, 2009
  • pp: 179-182

download: article (PL)

Electrical properties of titanium nitride TiNx (x = 1 & x = 0.9)

Abstract (EN)

Electrical resistivity of TiN and TiN0.9 ceramics has been studied in the temperature range of 300-673 K. It was found, that materials exhibit stable metallic electrical properties. Resistivity changes with temperature according to the Bloch-Gruneisen’s charge carrier scattering theory. Effect of the nitrogen departure from nonstoichiometry remains in agreement with the Matthienssen’s rule.

Keywords (EN): TiN, Electrical properties, Mechanism of charge transfer, Nonstoichiometry

Właściwości elektryczne azotku tytanu TiNx (x = 1 i 0,9)

Baś B., Ziemnicka M., Sobaś P., Stobierski L., Rękas M.

Abstract (PL)

Rezystywność elektryczna ceramiki TiN i TiN0,9 została zbadana w zakresie temperatur 300-673K. Stwierdzono, że materiały te wykazują stabilne metaliczne właściwości elektryczne. Rezystywność zmienia się wraz z temperaturą zgodnie z teorią rozpraszania nośnika ładunku Bloch-Gruneisena. Efekt wodorowego odstępstwa od stechiometrii pozostaje w zgodności z regułą Matthienssena.

Keywords (PL): TiN, właściwości elektryczne, mechanizm transportu ładunku, odstępstwo od stechiometrii

return…