Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 61, Issue: 3, 2009
  • pp: 173-178

download: article (PL)

Moulding ceramic materials with slip casting

Abstract (EN)

In the paper, basic principles of slip casting are presented. Slip casting is a forming method in ceramic technology, in which ceramic slurry poured into a porous mould replicates its negative. This method is well known and widely used in ceramic technology, in the manufacture of sanitaryware and tableware. However, the slip casting method may find application in production of advanced ceramic materials where research is carried out concerning the use of this forming method in obtaining nanomaterials and ceramic-metal composites.

In order to obtain slurry of the most beneficial properties, leading to obtaining ceramic bodies without defects, some additives are introduced into it. Generally additives are as follows: deflocculants, binders and surface active agents. In the paper, the role of each ingredient is described. Mechanisms of deflocculation of ceramic powder in liquid medium are described.

Keywords (EN): Slip casting, Deflocculation, Deflocculating agent, Binder, Nanomaterial

Formowanie tworzyw ceramicznych metodą odlewania

Gizowska M., Szafran M.

Abstract (PL)

W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne formowania tworzyw ceramicznych metodą odlewania, w której masa lejna odwzorowuje powierzchnię porowatej formy. Metoda odlewania jest metodą znaną i chętnie stosowaną w technologii ceramiki, w produkcji wyrobów sanitarnych oraz ceramiki stołowej. Jednakże trwają badania nad rozszerzeniem zastosowania tej metody przy produkcji „zaawansowanej ceramiki”, tj.: do otrzymywania nanomateriałów i kompozytów ceramika-metal.

W celu otrzymania masy lejnej o optymalnych właściwościach, gwarantującej otrzymanie wyrobów pozbawionych defektów, wprowadzane są odpowiednie dodatki, tj.: upłynniacze, spoiwa oraz środki powierzchniowoczynne. W artykule opisano rolę poszczególnych składników masy oraz opisano mechanizmy upłynniania proszków ceramicznych.

Keywords (PL): odlewanie z gęstw, deflokulacja, upłynniacz, lepiszcze, nanomateriał

return…