Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 61, Issue: 2, 2009
  • pp: 151-155

download: article (PL)

Wear of composite materials with alumina and zirconia matrices in different environments of work

Abstract (EN)

The paper presents the results of investigations on abrasive wear of a group of sintered composite materials basing on zirconia or alumina matrix containing oxide or carbide inclusions. Investigations were performed for the composites with dispersed inclusions (particulate composites). They were also made for materials with  continuous phases with comparable content. In such systems the word “matrix” loose its meaning. The composites with continuous phases were investigated in two- and three-phase case.

The abrasive wear was performed using coarse SiC grains in both, dry and wet environments. The composite microstructures were described. Microstructural parameters were compared to the results of wear and prophilographic tests.

Keywords (EN): Composites, Abrasive wear, Alumina, Zirconia

Zużycie ścierne materiałów kompozytowych na osnowach tlenków glinu i cyrkonu w różnych środowiskach pracy

PĘDZICH Z.

Abstract (PL)

Praca prezentuje wyniki badań nad odpornością na zużycie ścierne luźnym ścierniwem grupy spiekanych materiałów kompozytowych bazujących na osnowach tlenku cyrkonu lub glinu, a zawierających wtrącenia tlenkowe bądź węglikowe. W badaniach uwzględniono zarówno składy kompozytowe, w których wtrącenia stanowią fazę rozproszonych ziaren (tzw. kompozyty ziarniste), a także składy kompozytowe, w których fazy składowe użyte są w porównywalnych ilościach i pojęcie osnowy kompozytu traci swój sens. Badano kompozyt dwu- i trójfazowy z fazami ciągłymi.

Badania zużycia ściernego przeprowadzono stosując jako materiał ścierny, gruboziarnisty węglik krzemu, w warunkach ścierania suchego, a także w zawiesinie wodnej. Opisano mikrostrukturę kompozytów i zestawiono parametry mikrostrukturalne z wynikami badań zużyciowych oraz profilograficznych.

Keywords (PL): kompozyty, zużycie ścierne, tlenek glinu, tlenek cyrkonu

return…