Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 61, Issue: 2, 2009
  • pp: 113-118

download: article (PL)

Metal-like carbides. Part I. Sinterablity investigations

Abstract (EN)

Metals belonging to groups 4-6 of periodic table of elements form with carbon compounds named metal-like carbides (TiC1-x, NbC, TaC, WC, CryCz). It was established that it is possible to manufacture dense sintered bodies of this carbides at temperatures close to 2000°C using only carbon powder as an additive. Its role consists in reduction of oxide impurities.

Keywords (EN): Sintering, Dylatometry, Carbides, Microstructure – final

Węgliki metalopodobne Cz. I. Badania nad spiekaniem

Gubernat A., Stobierski L.

Abstract (PL)

W pracy przedstawiono wyniki badań poświęcone spiekaniu czystych węglików metalopodobnych, tzn. takich, do spiekania których nie wprowadzano dodatków metalicznych. Na podstawie badań poświęconych spiekaniu stwierdzono, że istnieje możliwość wytworzenia z badanych proszków węglikowych (TiC1-x; NbC, TaC, WC, CryCz) gęstych, jednofazowych spieków. Jedynym dodatkiem, który należy wprowadzić do proszków, jest dodatek węgla. Węgiel wprowadza się w celu zredukowania pasywacyjnych warstw tlenkowych, w ilości niezbędnej do przeprowadzenia reakcji redukcji.

Keywords (PL): spiekanie, dylatometria, węgliki, mikrostruktura finalna

return…