Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 61, Issue: 2, 2009
  • pp: 107-112

download: article (PL)

Application of the carbon laminates for reinforcing concrete-based building units

Abstract (EN)

The paper presents the results of a study on compressive strength improvement in case of the cylindrical concrete specimens reinforced with different types of carbon laminates. The cylindrical specimens made of C25/30 class concrete, having a diameter of 47 mm and a height of 112,5 mm, were wound with the K 63712 carbon fibers forming a various number (0-5) of composite layers. The concrete specimens were also wound with carbon fibers in a form of 1D mat and 2D cloth. The compressive strength of the cylindrical concrete specimens reinforced with five K63712 carbon fiber layers increased more than 3 times. The most effective reinforcement was found in case of the concrete specimens wound with two layers of 1D carbon fiber mat (300 g/cm2). The strength increased 3.1 times in comparison to the non-reinforced specimens that had the compressive strength of 54.6±3.2 MPa and 178.5±19.0 MPa before and after reinforcing with the 1D carbon fiber mat, respectively.

Keywords (EN): Laminates, Fibers, Mechanical properties, Concrete, Carbon

Zastosowanie laminatów węglowych do zwiększenia wytrzymałości na ściskanie elementów betonowych

Piekarczyk J., Błażewicz S., Białoskórski J.

Abstract (PL)

W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących podniesienia wytrzymałości na ściskanie cylindrycznych próbek betonowych wzmocnionych za pomocą różnych laminatów węglowych. Cylindryczne próbki betonu klasy C25/30 o średnicy 47 mm i wysokości 112,5 mm owinięto włóknami węglowymi K 63712 tworzącymi różną liczbę warstw kompozytowych (0–5). Próbki betonu owijano również włóknami węglowymi w postaci mat 1D i tkanin 2D. Wytrzymałość na ściskanie próbek betonu wzmocnionych za pomocą 5 warstw włókien węglowych K63712 zwiększyła się ponad 3-krotnie. Najbardziej efektywne wzmocnienie stwierdzono w przypadku próbek betonu owiniętych dwoma warstwami włókien węglowych w postaci maty 1D (300 g/cm2). Uzyskano zwiększenie wytrzymałości 3,1 raza w porównaniu z próbkami niewzmacnianymi, które przed wzmocnieniem matą węglową 1D (300 g/cm2) miały wytrzymałość na ściskanie wynoszącą 54,6±3,2 MPa, natomiast po zastosowaniu maty pokazały wytrzymałość 178,5±19,0 MPa.

Keywords (PL): laminaty, włókna, właściwości mechaniczne, beton, węgiel

return…