Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 61, Issue: 2, 2009
  • pp: 102-106

download: article (PL)

Selection of agents facilitating densification of Si3N4 powders

Abstract (EN)

In this paper, the influence of glycol and liquid paraffin on improvement of density of the silicon nitride green bodies, formed by uniaxial pressing, was analysed. The different amounts of additives were applied which resulted in a considerable increase of both density and durability of the compacts. As a consequence, it was possible to obtain dense Si3N4 materials of up to 98 wt/% by means of pressureless sintering.

Keywords (EN): Pressing, Pressing flaws, Sintering, Si3N4

Dobór środków ułatwiających zagęszczanie proszków Si3N4

Ermer E.

Abstract (PL)

W pracy przeanalizowano wpływ glikolu i ciekłej parafiny na poprawę zagęszczenia formowanego poprzez prasowanie jednoosiowe azotku krzemu. Stosując różne ilości tych dodatków osiągnięto znaczny wzrost zarówno zagęszczenia, jak i trwałości wyprasek. W rezultacie umożliwiło to uzyskanie wysokiego stopnia zagęszczenia spiekanego swobodnie Si3N4.

Keywords (PL): prasowanie, wady prasowania, spiekanie, Si3N4

return…