Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 61, Issue: 1, 2009
  • pp: 66-71

download: article (PL)

Talc of dae hung deposit as raw material for the production of ceramic tiles

Abstract (EN)

North Korean talc is recently introduced on the Polish market of raw materials. It is exploited together with chlorite rock and zeolites as the raw material accompanying magnesites in Dae Hung mine. These raw materials are supplied to overseas customers in untreated form (talc, chlorite) as well as after thermal treatment (magnesite clinker).

The talc sample studied showed distinctly white colour due to very low Fe2O3 content (below 0.10 wt. %). Mineralogical investigations indicated that talc, as dominant phase, is accompanied only by subordinate or trace amounts of magnesite and chlorite. After firing at the temperatures above 1050oC, enstatite Mg2[Si2O6] was the dominant or only crystalline phase.

The small addition (in the amount of 1-2 wt. %) of the studied talc to ceramic body for the production of gres porcellanato lowers the water absorption after firing in the temperature range of 1080-1200oC.The additive of talc in the amount of 3 and 6 wt. % to ceramic glaze improves its smootherness and stain resistance. Moreover, engobes containing talc from the Dae Hung deposit shows higher whiteness compared to those without this raw material, whereby the addition of 3 wt. % should be considered as optimal.

Keywords (EN): Talc, Dae Hung deposit, North Korea, Ceramic tiles, Gres porcellanato

Talk ze złoża Dae Hung jako surowiec do produkcji płytek ceramicznych

Wyszomirski P., Niesyt M., Tendera P.

Abstract (PL)

Ostatnio na polski rynek surowcowy wprowadzany jest talk koreański. Jest on eksploatowany – wraz ze skałą chlorytową i zeolitami – jako kopalina towarzysząca magnezytom w odkrywkowej kopalni Dae Hung. Surowce te są dostarczane zagranicznym odbiorcom drogą morską w postaci surowej (talk, chloryt) lub po obróbce termicznej (magnezyt prażony).

Makroskopowo talk ze złoża Dae Hung charakteryzuje się wybitnie białą barwą. Wiąże się ona m.in. z niską zawartością Fe2O3, która w badanej próbce wynosi zaledwie 0,10 % mas. Jej analiza rentgenograficzna wskazuje, że dominującej fazie mineralnej, tj. talkowi towarzyszy tylko w podrzędnej względnie śladowej ilości magnezyt i chloryt. W surowcu wypalonym w temperaturze powyżej 1050oC dominującą względnie jedyną fazą krystaliczną jest enstatyt Mg2[Si2O6].

Niewielki dodatek (w ilości 1-2 % mas.) badanego talku do masy przeznaczonej do produkcji płytek ceramicznych gres porcellanato przyczynia się do zmniejszenia nasiąkliwości po ich wypaleniu w przedziale temperatur 1080-1200oC. Wprowadzenie tego surowca (w ilości 3 i 6 % mas.) do szkliwa ceramicznego poprawia jego gładkość i odporność na plamienie. Ponadto, angoby z udziałem surowca talkowego z Dae Hung wykazują wyższą białość w porównaniu z angobą bez  tego surowca, przy czym dodatek w ilości 3 % mas. należy uznać za optymalny.

Keywords (PL): talk, złoże Dae Hung, Korea Północna, płytki ceramiczne, gres porcellanato

return…