Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 61, Issue: 1, 2009
  • pp: 62-65

download: article (PL)

FTIR spectroscopy application to study degradation of ceramic materials in historical objects

Abstract (EN)

The aim of the work was to characterize degradation of historical materials, particularly the building ceramics, by means of Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). Patina formed on historical limestone and sandstone tombs was subjected to the analysis. The effects of deformation of the historical stained-glass windows were also studied. Corrosion of the ceramic materials was also simulated in the laboratory conditions. The FTIR measurements were performed in the 400-4000 cm-1 range. The FTIR results have been confirmed by scanning electron microscopy (SEM) combined with X-ray microanalysis (EDX).

Keywords (EN): FTIR spectroscopy, Building materials, Historic monument, Degradation

Zastosowanie spektroskopii FTIR do badania degradacji materiałów ceramicznych w obiektach zabytkowych

Paluszkiewicz C., Długoń E., Boruch A., Śmiałek A.

Abstract (PL)

Celem niniejszej pracy było scharakteryzowanie metodą spektroskopii fourierowskiej w podczerwieni (FTIR) zmian degradacyjnych jakim ulegają materiały zabytkowe, ze szczególnym uwzględnieniem ceramiki budowlanej. Analizie poddano patyny powstałe na zabytkowych nagrobkach z wapienia i piaskowca. Badano efekty deformacji zabytkowych witraży. Ponadto przedstawiono wyniki symulacji korozji  materiałów ceramicznych powstałej w warunkach laboratoryjnych. Pomiary FTIR wykonano w zakresie 400-4000 cm-1. Otrzymane wyniki analiz FTIR potwierdzono badaniami mikroskopii skaningowej  (SEM) z mikroanalizą rentgenowską (EDX).

Keywords (PL): spektroskopia FTIR, materiały budowlane, zabytek, degradacja

return…