Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 61, Issue: 1, 2009
  • pp: 55-58

download: article (PL)

Natural radioactivity of selected building aggregates

Abstract (EN)

In the paper, the research results concerning natural radioactivity of building aggregates, carried out in Building Research Institute and Department of Building Processes at the Silesian University of Technology, were presented and discussed. The tests included both natural building aggregates of the magmatic origin and artificial building aggregates formed in the burning process of granulated and dried clayey raw materials or/and mineral industrial waste materials.

Keywords (EN): Radioactivity, Natural building aggregates, Artificial building aggregates

Promieniotwórczość naturalna wybranych kruszyw budowlanych

Dohojda M., Rubin J.A.

Abstract (PL)

W artykule zaprezentowano i omówiono wyniki badań prowadzonych w Instytucie Techniki Budowlanej oraz w Katedrze Procesów Budowlanych Politechniki Śląskiej, dotyczących promieniotwórczości naturalnej kruszyw budowlanych. Badania obejmowały kruszywa naturalne, pochodzenia magmowego i kruszywa sztuczne, powstające w procesie wypału zgranulowanych i wysuszonych surowców ilastych i/lub mineralnych odpadów przemysłowych.

Keywords (PL): radioaktywność, kruszywo naturalne, kruszywo sztuczne

return…