Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 61, Issue: 1, 2009
  • pp: 36-40

download: article (PL)

Miscibility of ceramic pigments in the cie l*a*b* colour system

Abstract (EN)

The colour of every ceramic pigment consists of basic colours. It is possible to determine derivative colours by giving a proportion of basic component ones. Correction of the colour consists in the change of basic colour share in the mixture.

In the case of ceramic pigments, the change of colour doesn’t concern one basic colour only. All three basic colours are inserted together with pigment and additionally black one in the CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, blacK).

In this paper, the relationships resulting from a passage from the CMYK colour system into the CIE L*a*b* colour system, applied in practice of ceramic works, were presented.

Getting to know these relationships enables prediction of the colours, obtained as a result of ceramic pigments mixing. It also enables optimization of the pigment selection, determination of the pigment basis and a number of colours obtained on its basis in the applied carriers (glazes, fluxes, mass and the like).

Keywords (EN): Ceramic pigments, CIE colour system, CMYK colour system, Miscibility of pigments

Mieszalność pigmentów ceramicznych w układzie barw CIE L*a*b*

Gebel R.

Abstract (PL)

Barwa każdego pigmentu ceramicznego składa się z kolorów podstawowych. Barwy pochodne można określać podając proporcje podstawowych barw składowych. Korekta barwy polega na zmianie udziału kolorów podstawowych w mieszaninie.

W przypadku pigmentów ceramicznych zmiana barwy nie dotyczy tylko jednego koloru podstawowego. Wraz z pigmentem wprowadza się zazwyczaj wszystkie trzy kolory podstawowe i dodatkowo kolor czarny w układzie CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, blacK).

W artykule przedstawiono zależności wynikające z przejścia z układu barw CMYK na stosowany w praktyce zakładów ceramicznych system barw CIE L*a*b*.

Poznanie tych zależności umożliwia przewidywanie barw uzyskiwanych w wyniku mieszania pigmentów ceramicznych. Umożliwia także optymalizację doboru pigmentów, ustalenie bazy pigmentowej oraz możliwych do otrzymania przy jej udziale barw w stosowanych nośnikach (szkliwa, topniki, masy itp.).

Keywords (PL): pigmenty ceramiczne, system barw CIE, system barw CMYK, mieszalność pigmentów

return…