Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 61, Issue: 1, 2009
  • pp: 27-30

download: article (PL)

The influence of composition changes on properties of clay-cement binders

Abstract (EN)

Clay-cement mixed binders are mainly used in the building constructions and hydro-technical renovations of the buildings. Leakproofness is a principal property of the binder agents, but this feature can be modified, and the material can be used in different kinds of building industry. In this paper, the influences of changes in the clay-cement systems on technological properties eg. mechanical strength, filterability and rheological properties are shown. The flow curves, the values of filterability factor “k”, and the values of squeeze press resistance of the studied binders were compared.

Investigations shows that the flow curves have characteristic inflections depending on the interaction of cement and modificating agents. Increasing the cement content improves mechanical properties of the binder, however, decreases its filterability. Reduction of the filterability factor value can be obtained by the density increase of the clay-cement system.

Keywords (EN): Building materials, Clay-cement binder, Mechanical properties, Filterability

Wpływ zmian składu na właściwości spoiw iłowo-cementowych

Wójcik Ł., Izak P., Kuś R.

Abstract (PL)

Spoiwa iłowo-cementowe znajdują zastosowanie głównie przy budowie i konserwacji budowli hydrotechnicznych, gdzie głównym czynnikiem przydatności jest ich duża szczelność. Jednak poprzez modyfikacje ich właściwości mogą one być stosowane również w innych gałęziach budownictwa.

W prezentowanej pracy przedstawiono wpływ zmian składu spoiw iłowo-cementowych na ich główne parametry technologiczne tj. wytrzymałość mechaniczną, filtracyjność oraz parametry reologiczne. Porównano krzywe płynięcia, wartości współczynnika filtracji k, oraz wartości wytrzymałości na ściskanie badanych spoiw.

Keywords (PL): materiały budowlane, spoiwo iłowo-cementowe, właściwości mechaniczne, filtracyjność

return…