Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 61, Issue: 1, 2009
  • pp: 16-20

download: article (PL)

The role of melaphyre as a raw material additive in technology of ceramic building materials

Abstract (EN)

The influence of quantity and grain size of melaphyre, originated from the Low Silesia region, added to clay raw materials, on properties of ceramic material was investigated.

As a result of the SEM and optical microscopy observations of the fired material, the closed pores being pseudomorphs of the melaphyre grains were noticed. The pores were a result of partial penetration by the liquid phase from melted melaphyre to the surrounding porous matrix being a product of the thermal transformation of the clay raw material. The observed phenomenon led to a decrease of the open porosity.

Keywords (EN): Building materials, Melaphyre, Clay minerals, Pseudomorph

Rola melafiru jako dodatku w technologii ceramicznych materiałów budowlanych

Murzyn P., Dyczek J.

Abstract (PL)

Wykonano wstępne próby preparowania grafitu, umożliwiające jego bezpośrednie wprowadzenie do składu betonu ogniotrwałego. Graf W pracy przedstawiono wpływ dodatku dolno-śląskiego melafiru o różnym uziarnieniu i wprowadzonego w różnej ilości do surowców ilastych na właściwości użytkowe wypalonych tworzyw.

W wyniku obserwacji metodą SEM i mikroskopii optycznej zauważono w wypalonym tworzywie ceramicznym pory zamknięte będące pseudomorfozami ziaren melafiru. Pory te powstają w wyniku częściowej penetracji przez fazę ciekłą pochodzącą ze stopionych ziaren melafiru, otaczającej je porowatej osnowy stanowiącej produkty przemian termicznych surowców ilastych. W widocznych na mikrofotografiach SEM obszarach powstałych w ten sposób, w miejscach gdzie pierwotnie były ziarna melafiru, przeważają pory zamknięte. Obserwowane zjawisko prowadzi do redukcji porowatości otwartej.

Keywords (PL): materiały budowlane, melafir, surowce ilaste, pseudomorfoza

return…