Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 61, Issue: 1, 2009
  • pp: 7-11

download: article (PL)

Magnesia refractories containing calcium zirconate in the matrix

Abstract (EN)

The microstructure and properties of magnesia refractories containing calcium zirconate in the matrix are presented. In experiments, magnesia clinker with a CaO/SiO2 mole ratio of above 2 and dolomite - zirconia clinkers with different contents of secondary oxides were used. The dolomite - zirconia clinkers were produced by sintering of natural dolomites and technical zirconia at the two-degree firing process. The dolomites differed between themselves with small amount of admixture oxides. Mineralogically, the refractory materials consisted of periclase and calcium zirconate and small amounts of silicate phases. Therefore, these materials were characterized by high refractory, high endurance strength, very good chemical corrosion resistance and better thermal shock resistance than magnesia materials. They would be the alternative materials in relation to the magnesia spinel refractories.

Keywords (EN): Magnesia refractories, Calcium zirconate, Zirconia, Microstructure

Wyroby magnezjowe z cyrkonianem wapnia w osnowie

Szczerba J.

Abstract (PL)

W artykule omówiono mikrostrukturę i właściwości wyrobów magnezjowych z cyrkonianem wapnia w osnowie. W badaniach użyto klinkier magnezjowy dostępny na rynku o stosunku molowym CaO/SiO2 powyżej 2 z minimalną zawartością domieszek i klinkiery dolomitowo-cyrkonowe o niewielkiej, ale zróżnicowanej zawartości domieszek. Klinkiery dolomitowo-cyrkonowe otrzymano drogą dwustopniowego spiekania z mieszanin naturalnych dolomitów o różnej zawartości domieszek z technicznym tlenkiem cyrkonu.

Wyroby te z racji dominującej zawartości peryklazu i cyrkonianu wapnia, przy bardzo małej zawartości fazy krzemianowej, wykazują wysoką ogniotrwałość, dobrą wytrzymałość, bardzo dobrą odporność chemiczną i lepszą odporność na wstrząsy cieplne w porównaniu do wyrobów magnezjowych. Mogą one stanowić alternatywę dla magnezjowo-spinelowych tworzyw ogniotrwałych.

Keywords (PL): magnezjowe materiały ogniotrwałe, cyrkonia wapnia, dwutlenek cyrkonu, mikrostruktura

return…