Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 61, Issue: 1, 2009
  • pp: 3-6

download: article (PL)

Stabilized dolomite as a part of new refractory composites

Abstract (EN)

A new procedure is described for stabilizing sintered dolomite, preventing the material’s tendency to crack as a result of CaO hydration by air humidity. Following high-temperature reactions with alumina having been taken as the main component of the prepared batch, CaO and MgO from the dolomite sinter was converted into calcium dialuminate and Mg-Al spinel, respectively. The very low thermal expansion coefficient is a main advantage of calcium dialuminate. It ensures the significant decrease of thermal expansion of the refractory materials when compared to other non-silicate refractories. Some properties of the composites thus obtained are presented in the article and the effects of various contents of spinel as well as its distribution in the refractory microstructure are discussed and shown graphically. Some technological conclusions are formulated.

Keywords (EN): Refractories, Dolomite, Calcium dialuminate, Thermal expansion

Dolomit stabilizowany w składzie nowych odmian materiałów ogniotrwałych

Drygalska E., Jonas S., Nadachowski F., Piech J., Skalska M.

Abstract (PL)

Przedstawiono nowy wariant stabilizacji dolomitu, który skutecznie przeciwdziała niszczeniu wyrobów w wyniku ich hydratacji. Sposób ten oparty jest na przekształceniu tlenku wapnia w ogniotrwały związek, dwuglinian wapniowy (CaAl4O7) w wyniku reakcji dolomitu z tlenkiem glinu. Walorem tego związku jest bardzo niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, który zapewnia wyrobom ogniotrwałym znaczne obniżenie rozszerzalności cieplnej w porównaniu do innych bezkrzemianowych tworzyw ogniotrwałych. Drugim produktem tej reakcji jest spinel MgAl2O4, bardzo pożądana faza w wielu zastosowaniach. Przedyskutowano wpływ temperatury wypalania na mikrostrukturę próbek oraz wpływ składu fazowego na wartość współczynnika rozszerzalności cieplnej.

Keywords (PL): materiały ogniotrwałe, dolomit, dwuglinian wapniowy, rozszerzalność cieplna

return…