Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 60, Issue: 4, 2008
  • pp: 294-297

download: article (PL)

CARBON-CONTAINING REFRACTORY CASTABLES. PART I – GRAPHITE PREPARATION

Abstract (EN)

Preliminary trials of graphite preparation were conducted in order to directly introduce it in refractory castable composition. Graphite was solidified in a form of aggregates containing oxide fillers, antioxidant additive and surface-active agent as well as organic thermo- and chemo-setting binder. The aim of raw materials and additives used in aggregate was to reduce the effect of graphite characteristic properties hindering its direct introduction into castable mixes, i.e. low density, oxidation susceptibility and poor surface wettability with water.

Keywords (EN): Refractories, graphite, mechanical properites

Betony ogniotrwałe zawierające grafit. Część I – preparatyka grafitu

Lipowska B., Pawełek A.

Abstract (PL)

Wykonano wstępne próby preparowania grafitu, umożliwiające jego bezpośrednie wprowadzenie do składu betonu ogniotrwałego. Grafit zestalono w formie kruszyw zawierających wypełniacze tlenkowe, dodatek antyutleniacza i środka powierzchniowo czynnego oraz organiczne spoiwo termo- lub chemoutwardzalne. Zastosowane w kruszywie surowce i dodatki miały na celu zmniejszenie wpływu charakterystycznych własności grafitu utrudniających bezpośrednie wprowadzenie go do mieszanek betonowych, tj. niskiej gęstości, podatności na utlenienie i słabej zwilżalności powierzchni wodą.

Keywords (PL): materiały ogniotrwałe, grafit, właściwości mechaniczne

return…