Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 60, Issue: 4, 2008
  • pp: 286-289

download: article (PL)

RELIABILITY OF COMPOSITES WITH ALUMINA AND ZIRCONIA MATRICES

Abstract (EN)

The paper presents results of investigation on reliability of the group of sintered composite materials basing on zirconia and alumina matrix containing oxide or carbide inclusions. Investigation contained compositions with particulate inclusions and others consisting of continuous phases.

The reliability estimation basing on the Weibull parameter value calculated from bending strength results. Paper presents also description of the composite microstructure influence on bending strength and its distribution.

Keywords (EN): Composites, reliability, Al2O3, ZrO2

Niezawodność materiałów kompozytowych na osnowach tlenków glinu i cyrkonu

PĘDZICH Z.

Abstract (PL)

Praca prezentuje wyniki badań nad niezawodnością grupy spiekanych materiałów kompozytowych bazujących na osnowach tlenku cyrkonu lub glinu, a zawierających wtrącenia tlenkowe bądź węglikowe. W badaniach uwzględniono zarówno składy kompozytowe, w których wtrącenia stanowią fazę rozproszonych ziaren (tzw. kompozyty ziarniste), a także składy kompozytowe, w których faza wzmacniająca dodana jest w ilościach przekraczających próg perkolacji i stanowi ona fazę ciągłą (tzw. struktury duplex).

Oszacowanie niezawodności tych tworzyw oparto o badania modułu Weibulla obliczonego na podstawie wyników badań wytrzymałości  na zginanie kompozytów. W pracy opisano wpływ mikrostruktury kompozytów na wytrzymałość oraz jej rozkład.

Keywords (PL): kompozyty, niezawodność, Al2O3, ZrO2

return…