Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 60, Issue: 4, 2008
  • pp: 195-199

download: article (PL)

PROPERTIES OF Sand-lime bricks PRODUCED WITH AN ADDITION OF BOTTOM ASHES

Abstract (EN)

The paper presents results of investigations on possible utilisation of bottom ashes in the production of sand-lime bricks. Bottom ashes from combustion of both hard and brown coal were used in experiments together with traditional raw materials i.e. quartz sand and burnt lime. The bottom ashes were introduced as a substitute for quartz sand (in the range 0 – 100% substitution by weight). In order to estimate efficiency of ashes as the substitute, technological properties of hardened materials with different additions of the bottom ashes were compared to properties of the reference samples without bottom ashes. In addition to technological properties, the microstructure of hardened materials was also investigated by SEM and EDAX.

Keywords (EN): Building ceramics, bottom ashes

Właściwości tworzyw autoklawizowanych otrzymanych z udziałem popiołów dennych

PYTEL Z.

Abstract (PL)

Referat zawiera wyniki badań laboratoryjnych związanych z oceną możliwości stosowania popiołów dennych do otrzymywania tworzyw autoklawizowanych typu cegły silikatowej. W przeprowadzonych badaniach do otrzymywania omawianych tworzyw, oprócz tradycyjnych surowców w postaci naturalnego piasku kwarcowego i wapna palonego, wykorzystywano popioły denne pochodzące ze spalania węgla kamiennego i brunatnego. Wspomniane popioły były wprowadzane do zestawu surowcowego na zasadzie substytucji piasku kwarcowego, dokonanej w granicach 0 ÷ 100 % (% wagowe). Efektywność wykorzystania danego rodzaju popiołu dennego oceniano na podstawie wyników analizy porównawczej, obejmującej podstawowe cechy użytkowe zasadniczo dwóch rodzajów tworzyw, tj. tworzywa referencyjnego, uzyskanego bez udziału wspomnianych popiołów dennych, oraz kilku serii tworzyw eksperymentalnych, otrzymanych z różnym ilościowym i jakościowym udziałem tych popiołów. Charakterystykę uzyskanych tworzyw autoklawizowanych uzupełniają wyniki badań w zakresie wybranych elementów mikrostruktury, przeprowadzonych metodą SEM + EDAX.

Keywords (PL): ceramika budowlana, popioły denne

return…