Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 60, Issue: 4, 2008
  • pp: 184-186

download: article (PL)

PROPERTIES OF HIGH ALUMINIA BRICKS INFILTRATED with SILICON CARBIDE by USING CVD

Abstract (EN)

This work contains the results of studies on high aluminia bricks properties modified by CVD deposited silicon carbide SiC. CVD-inflitration improved microstructure parameters of high aluminia refractories, mostly by the reduction of a shared volume and diameter of the apparent pores. As a result, improvement of the mechanical properties has been observed especially flexural strenght and Youngs modulus.

Keywords (EN): Refractories, SiC, infiltration, mechanical properties, porosity

Własności wyrobów wysokoglinowych infiltrowanych węglikiem krzemu metodą CVD

DRYGALSKA E., PIECH J., WALASEK E., PIEKARCZYK W., KRUSZEC T.

Abstract (PL)

W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości tworzyw wysoko glinowych modyfikowanych węglikiem krzemu, otrzymywanym metodą chemicznej krystalizacji z fazy gazowej (CVD).

Infiltracja metodą CVD pozwoliła na poprawę parametrów mikrostruktury tworzyw wysoko glinowych, przejawiającą się głównie poprzez zmniejszenie udziału objętościowego porów otwartych, a także ich średnicy. Konsekwencją tych zmian jest poprawa właściwości użytkowych materiałów, a w szczególności wytrzymałości mechanicznej i modułu sprężystości.

Keywords (PL): wyroby ogniotrwałe, SiC, infiltracja, właściwości mechaniczne, porowatość

return…