Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 60, Issue: 4, 2008
  • pp: 177-179

download: article (PL)

THERMAL STABILITY OF GLASS FROM K2O-BaO-Al2O3-SiO2-LaF3 SYSTEM

Abstract (EN)

Oxyfluoride glassceramics based on the aluminosilicate glassy matrix with the nano-phase of fluoride is an interesting material for optoelectronics. The paper presents a new glass from the K2O-BaO-Al2O3-SiO2-LaF3 system in which nanocrystallization of LaF3 could be also obtained. Thermal stability of the glass and the crystalline phases formed upon heat treatment were determined by the DTA/DSC and XRD methods, respectively. The effect of the glass composition on thermal stability was studied.

Keywords (EN): Oxyfluoride glass, glass-ceramics, lanthanum fluoride, BaO, thermal analysis

Trwałość termiczna szkieł tlenkowofluorkowych z układu K2O-BaO-Al2O3-SiO2-LaF3

ŚRODA M., SZUMERA M.

Abstract (PL)

Szkła tlenkowo-fluorkowe stanowią ze względu na swoje właściwości  interesujący materiał dla optoelektroniki. W procesie krystalizacji faz fluorkowych otrzymuje się materiał o niskofononowych krystalitach. Dzięki temu materiały te mogą wykazywać intensywną luminescencję po wprowadzeniu do struktury faz fluorkowych optycznie aktywnych jonów lantanowców. W pracy podjęto badania nad szkłem tlenkowofluorkowym modyfikowanym BaO. Zbadano jego wpływ oraz wpływ jonów fluoru na trwałość termiczną i określono tworzące się fazy powstające podczas kierowanej krystalizacji szkieł z układu K2O-BaO-Al2O3-SiO2-LaF3.

Keywords (PL): szkło tlenkowofluorkowe, szkło-ceramika, LaF3, BaO, analiza termiczna

return…