Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 60, Issue: 4, 2008
  • pp: 172-176

download: article (PL)

CRYSTALLIZATION OF ALUMINOSILICATE GLASSES prepared basing THE WASTE MATERIALS

Abstract (EN)

The results of devitrification of aluminosilicate glasses were presented in this article. Glass ceramic was obtained by soaking original glass at temperaturers ranging from 800oC to 1100oC and times from 3 h to 24 h. Optical reflection microscopy (observation in dark field)  was the main investigation method of the glass structure. Supplementary, the X-ray diffraction analysis was used. A lot of different crystalline phases was found in the glass structure after heat treatment.

Keywords (EN): Glass-ceramics, aluminosilicates, devitrification, waste materials

Krystalizacja szkieł glinokrzemianowych otrzymywanych na bazie surowców odpadowych

ZAWADA A., KUBAT T.

Abstract (PL)

W artykule przedstawiono wyniki badań nad dewitryfikacją szkieł glinokrzemianowych. Dewitryfikaty otrzymano poprzez wygrzewanie szkieł w różnych temperaturach (800-1100oC) i okresach czasowych (3-24 godzin). Główną metodą badań strukturalnych była mikroskopia optyczna odbiciowa (obserwacja w ciemnym polu) a jako metody uzupełniająco zastosowano analizę rentgenograficzną. Wysunięto wnioski dotyczące struktury badanych materiałów, oraz składu fazowego końcowych dewitryfikatów. Dewitryfikaty te charakteryzują się złożonością krystalizujących faz.

Keywords (PL): ceramika szklano-krystaliczna, glinokrzemiany, dewitryfikacja, surowce odpadowe

return…