Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 60, Issue: 4, 2008
  • pp: 168-171

download: article (PL)

CHEMICAL ACTIVITY OF CERAMIC GLAZES AS MICROELEMENTS CARRIERS FOR agrocultural science APPLICATIONS

Abstract (EN)

Glazes of the SiO2-P2O5-CaO-MgO-K2O system containing B, Fe or Cu which are acting as microelements carriers for agrotechnical applications were studied.

The solubility of the glazes in 2 mass% citric acid solution was studied by chemical analysis (ICP-AES, EDS) and SEM observations.

It has been found that the chemical activity of this kind of materials is related to the strengths of the oxygen bridges combining these components in the glass structure.

Keywords (EN): Glazes, activity, chemical properties, microelements, agricultural science

Aktywność chemiczna szkliw ceramicznych jako nośników mikroelementów dla zastosowań agrotechnicznych

SZUMERA M., WACŁAWSKA I.

Abstract (PL)

Przeprowadzono badania nad aktywnością chemiczną szkliw z układu SiO2-P2O5-CaO-MgO-K2O modyfikowanych dodatkiem B, Fe lub Cu, spełniających rolę nośników mikroelementów, dla zastosowań agrotechnicznych.

Rozpuszczalność szkliw w 2% roztworze kwasu cytrynowego badano przy użyciu metod analizy chemicznej (ICP-AES, EDS) oraz obserwacji mikroskopowych (SEM).

Wykazano, że chemiczna aktywność tego rodzaju materiałów zależy od wytrzymałości mostków tlenowych łączących mikroelementy ze strukturą szkła.

Keywords (PL): szkliwa, aktywność, właściwości chemiczne, mikroelementy, agrotechnika

return…