Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 60, Issue: 4, 2008
  • pp: 160-163

download: article (PL)

OPTIMIZATION OF RAW MATERIALS COMPOSITION OF MASSES FOR PRODUCTION OF GRES PORCELLANATO MATERIALS by using ULTRASONIC METHODS

Abstract (EN)

The paper presents usefulness of ultrasonic methods for optimisation of the raw materials composition for gres porcellanato tiles manufacturing. Very good correlation (R2>0,96) was found between velocity of longitudinal ultrasonic wave and basic parameters of the studied ceramic materials, i.e.: water absorption, bending strength and grindability. The established correlation allowed us to determine the parameters  very quickly by means of the non-destructive ultrasonic methods.

The highest values of the material constants were determined for ceramic materials manufactured on the basis of raw materials mass with a part of Ukrainian white-firing clay Druzhkovskoye RU ZD-1: Young modulus E = 72,0 GPa; shear modulus G = 30,4 GPa; Poisson’s ratio μ = 0,182.

Keywords (EN): Non-destructive evaluation, ultrasonic method, gres porcellanato

Optymalizacja składu surowcowego mas do otrzymywania tworzyw typu gres porcellanato z zastosowaniem metod ultradźwiękowych

GALOS K., PIEKARCZYK W., KATA D.

Abstract (PL)

Przedstawiono przydatność metod ultradźwiękowych do optymalizacji składu surowcowego mas do otrzymywania tworzyw typu gres porcellanato. Wykazano zależności o wysokich współczynnikach korelacji R2 > 0,96 między prędkościami podłużnej fali ultradźwiękowej a nasiąkliwością, wytrzymałością na zginanie oraz ścieralnością wgłębną. Ustalone korelacje pozwalają na szybkie określenie w/w parametrów na podstawie nieniszczących badań ultradźwiękowych.

Najwyższe wartości stałych materiałowych wyznaczono dla płytek wytworzonych na bazie masy surowcowej zawierającej ił biało wypalający się Drużkowskoje RU ZD-1. Wyniosły one: moduł Younga E = 72,0 GPa; moduł ścinania G = 30,4 GPa; współczynnik Poissona μ = 0,182.

Keywords (PL): oznaczenia nieniszczące, metoda ultradźwiękowa, gres porcellanato

return…