Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 60, Issue: 4, 2008
  • pp: 157-159

download: article (PL)

NEW POSSIBILITIES OF PRESSED CLINKER APPLICATIONS

Abstract (EN)

Many people are recently interested in clinker tiles. This is particularly connected with shapes and decorative elements wealth offered by manufactures, very good technical parameters of these products and diversity of applications.

Ceramika Paradyż Sp. z o.o., besides clinker products joined by clients with traditional building brick, has also products made with use of modern decorative methods in its offer. Thanks to that products are used not only as buildings’ external covering, but as basic decorative element of interior more often.

Used method of production, that is forming by pressing, permits to obtain such properties of the final product which are not possible to get by pulling with plastic mass.

The offer of clinker products is still broadened. This is possible, among other things, thanks to usage of the most modern machines and materials, which make that specific type of ceramic tiles a product with perspective character.

Keywords (EN): Clinker, traditional ceramics, pressing

Nowe możliwości zastosowania klinkieru prasowanego

GACKI F., KARCZMARSKI P.

Abstract (PL)

Płytki klinkierowe cieszą się w ostatnim czasie coraz większym zainteresowaniem. Jest to związane szczególnie z bogactwem oferowanych przez producentów kształtów i elementów dekoracyjnych, bardzo dobrymi parametrami technicznymi tych wyrobów oraz różnorodnością możliwości zastosowania.

Ceramika Paradyż Sp. z o.o., oprócz wyrobów klinkierowych kojarzonych przez klientów z tradycyjną cegłą budowlaną, posiada w swojej ofercie także wyroby produkowane z użyciem nowoczesnych metod zdobniczych. Dzięki temu produkty są wykorzystywane już nie tylko jako okładzina zewnętrzna budynków, ale coraz częściej jako podstawowy element dekoracyjny wnętrz.

Zastosowana metoda produkcji, czyli formowanie przez prasowanie, pozwala na uzyskanie takich właściwości końcowego produktu, jakich nie można otrzymać przy produkcji za pomocą ciągnienia z masy plastycznej.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, oferta elementów klinkierowych jest stale poszerzana. Jest to możliwe między innymi dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych urządzeń oraz materiałów, które sprawiają, że ten specyficzny rodzaj wyrobów ceramicznych staje się produktem o charakterze rozwojowym.

Keywords (PL): klinkier, ceramika tradycyjna, prasowanie

return…