Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 60, Issue: 4, 2008
  • pp: 149-152

download: article (PL)

Ecological friendly iron zircon pigment

Abstract (EN)

Production of zircon-iron pigments with using iron II sulphate IV (FeSO4·7H2O) as chromophores raw is connected with emission sulphur oxides to atmosphere and sulphates to sewage. In this article, we present results concerning the synthesis of  ecological zircon-iron  pigment. In its synthesis, oxide nontoxic iron chromophor was used. We obtained comparable pigment properties because we selected suitable properties of the main raw materials: ZrO2 and SiO2.

Keywords (EN): Pigments, colour, chromophore

Ekologiczny pigment cyrkonowo-żelazowy

DZIUBAK C.

Abstract (PL)

Produkcja pigmentu cyrkonowo-żelazowego z wykorzystaniem siarczanu VI żelaza II (FeSO4·7H2O) jako surowca chromoforowego, jest związana z emisją tlenków siarki do atmosfery i wydzielaniem siarczanów do ścieków.

W artykule przedstawiono wyniki syntezy ekologicznego pigmentu cyrkonowo-żelazowego w wyniku zastosowania tlenkowego, nietoksycznego chromoforu żelazowego (FeOOH). Porównywalną jakość pigmentu osiągnięto przez dobór właściwości surowców podstawowych: ZrO2 i SiO2.

Keywords (PL): pigmenty, barwa, chromofor

return…