Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 60, Issue: 4, 2008
  • pp: 146-148

download: article (EN)

Synthesis and colour properties of the (Bi2O3)1-x(Lu2O3)x pigments

Abstract (EN)

(Bi2O3)1-x(Lu2O3)x solid solutions were synthesized as new inorganic yellow and orange pigments and their colour properties have been investigated as possible ecological materials. The host lattice of these pigments was Bi2O3 doped with the Lu3+ ions. The pigments were prepared by the solid state reaction of mixed oxides (Bi2O3)1-x(Lu2O3)x with nominal compositions: x = 0.1 – 0.9 (with step 0.1). All the synthesized samples were found to have colour coordinates, low a* and high b* and exhibit the colour from yellow to orange.

Keywords (EN): pigments, colour, calcinatiopn, Bi2O3, Lu2O3

Synteza i właściwości barwne pigmentów (Bi2O3)1-x(Lu2O3)x

PROKLEŠKOVÁ E., ŠULCOVÁ P., BYSTRZYCKI P.

Abstract (PL)

W pracy syntezowano roztwory stałe typu (Bi2O3)1-x(Lu2O3)x, jako nowy rodzaj żółtych i pomarańczowych pigmentów o właściwościach korzystnych ze względów ekologicznych. Bazą takich pigmentów był Bi2O3 dotowany jonami Lu3+. Pigmenty przygotowano poprzez reakcję w fazie stałej mieszaniny tlenków (Bi2O3)1-x(Lu2O3)x, gdzie x zmieniało się w zakresie 0,1 – 0,9, co 0,1. Dla wszystkich wytworzonych próbek stwierdzono niską współrzędną barwy a* i wysoką b* oraz kolor od żółtego do pomarańczowego.

Keywords (PL): pigmenty, barwa, kalcynacją, Bi2O3, Lu2O3

return…