Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 60, Issue: 4, 2008
  • pp: 136-138

download: article (EN)

Synthesis and characterization of the Ce0.9Tb0.1O2

Abstract (EN)

Compound Ce0.9Tb0.1O2 has been synthesized by using the solid state reaction and by precipitation. The goal was to develop conditions for the synthesis of this type of pigments and to determine the influence of preparation method on the colouring effects of these compounds. Their colour properties were investigated depending on method of preparation and calcination temperature. All prepared pigments were applied into ceramic glaze. The pigments were evaluated from the standpoint of their structure, colour properties and particle sizes. Our results indicated that these compounds can provide orange hues that are stable in ceramic glazes.

Keywords (EN): Pigments, colour, CeO2, solid state reaction, coprecipitation

Synteza i charakterystyka właściwości Ce0,9Tb0,1O2

ŠULCOVÁ P., VITÁSKOVÁ L., VONDRÁŠEK M., TROJAN M.

Abstract (PL)

Związek chemiczny Ce0,9Tb0,1O2 syntezowano poprzez reakcję w fazie stałej oraz poprzez współstrącanie. Celem pracy było określenie optymalnych warunków syntezy tego typu pigmentów oraz określenie wpływu metody syntezy na barwę tych związków. Właściwości barwne były badane pod względem zarówno rodzaju metody wytwarzania, jak i temperatury kalcynacji. Wszystkie wytworzone pigmenty zastosowano w szkliwach. Były one oceniane z punktu widzenia struktury, właściwości barwnych i wielkości ziaren. Wyniki wskazują, że badany związek może dawać odcienie pomarańczowe, stabilne w szkliwach ceramicznych.

Keywords (PL): pigmenty, barwa, CeO2, reakcje w stanie stałym, współstrącenie

return…