Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 60, Issue: 3, 2008
  • pp: 96-99

download: article (PL)

Refractory Plant PMO „KOMEX” Part II. Present situation and perspectives of further development

Abstract (EN)

The changes that took place in Refractory Plant PMO “KOMEX” after taking over by the metallurgical concern ARCELOR MITTAL in 2003 were presented. As a result of investment and modernization of almost all divisions, a significant improvement of quality of produced refractory materials has been achieved and the range of products has been expanded, and above all, an increased operational life of products has been noted by many users. At present PMO “KOMEX” is one of the largest producers of refractory materials in the country. The directions of further development of the company have been presented.

Keywords (EN): Refractories, Operation durability, Magnesia-carbon products

Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych „KOMEX”Cz. II. Sytuacja obecna i perspektywy rozwoju

Kunal D., Goławski C.

Abstract (PL)

Omówiono zmiany, jakie nastąpiły w Przedsiębiorstwie Materiałów Ogniotrwałych „KOMEX” po przejęciu firmy w roku 2003 przez koncern metalurgiczny ARCELOR MITTAL. Wskutek inwestycji i modernizacji prawie wszystkich wydziałów nastąpiła znaczna poprawa jakości produkowanych materiałów ogniotrwałych i poszerzenie ich asortymentu, a przede wszystkim wzrost trwałości eksploatacyjnej u wielu użytkowników. Przedstawiono kierunki dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Keywords (PL): materiały ogniotrwałe, trwałość eksploatacyjna, wyroby magnezjowo-węglowe

return…