Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 60, Issue: 2, 2008
  • pp: 81-84

download: article (PL)

Gel-derived bioglasses with silver and cerium additions

Abstract (EN)

The purpose of these studies was to obtain gel-derived bioglasses from the CaO-SiO2-P2O5 system with additions of Ag2O (0,5-3mol%) or CeO2 (0,5-2mol%) by the sol-gel method. Due to different chemical compositions, the materials were designated as: SAg, SCe – high silica glass (SiO2 concentration – 80 mol%,) and AAg, ACe – high lime material (CaO concentration – 54 mol%) with additions of silver or cerium respectively. The biomaterials prepared in the form of granules were characterised with respect to phase composition and ability to crystallization. Preliminary examination of bioactivity comprising behavior of granules in simulated body fluid SBF were carried out.

Keywords (EN): Bioglass, Bioactivity, Granules, Biomaterials

Bioszkła żelowe z dodatkiem srebra i ceru

Cholewa-Kowalska K.

Abstract (PL)

Celem pracy było uzyskanie metodą zol-żel bioaktywych szkieł z układu SiO2-CaO-P2O5 z dodatkiem Ag2O (0,5-3 % mol.) oraz CeO2 (0,5-2 % mol.). Ze względu na zawartość głównych składników materiały podzielono na serie: SAg, SCe - materiały wysokokrzemianowe (koncentracja SiO2 80 % mol.) z dodatkiem odpowiednio Ag2O lub CeO2 , AAg, ACe - materiały wysokowapniowe (koncentracja CaO 54 % mol.) Otrzymane w formie granulek szkła scharakteryzowano pod względem strukturalnym oraz określono ich zdolność do krystalizacji. Właściwości bioaktywne oceniano w odniesieniu do formowania się powierzchniowej warstwy HAp na badanych materiałach podczas kontaktu z symulowanym osoczem (SBF).

Keywords (PL): bioszkło, bioaktywność, granule, biomateriały

return…