Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 60, Issue: 2, 2008
  • pp: 56-57

download: article (PL)

Refractory plant PMO “Komex” in Kraków – Nowa Huta Part I. Outline of history

Abstract (EN)

In the part I of the paper, short history of the refractory plant PMO “Komex” was described since 1953. As the result of fast development factory soon became one of the greatest refractory plants in Poland. Crisis in steel industry caused collapse of PMO “Komex” in January 2003. Actually fi rm belong to the Arcelor Mittal Corporation, Poland. In the part II present situation and perspectives of further development of PMO “Komex” will be discussed.

Keywords (EN): Refractories, Operation durability, Magnesia-carbon products

Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych „KOMEX” w Krakowie Część I. Zarys historii

Piotrowski Z., Goławski C.

Abstract (PL)

W pierwszej części artykułu przedstawiono krótką historię Przedsiębiorstwa Materiałów Ogniotrwałych „Komex” od chwili jego powstania w roku 1953. Omówiono szybki rozwój tego przedsiębiorstwa, które wkrótce stało się jednym z największych zakładów produkcyjnych branży materiałów ogniotrwałych w Polsce. Upadek firmy w styczniu 2003 roku został spowodowany kryzysem w hutnictwie będącym głównym odbiorcą tworzyw ogniotrwałych. Aktualnie PMO „Komex” znajduje się w składzie koncernu Arcelor Mittal Poland S.A., Oddział Kraków. W drugiej części artykułu zostanie omówiony stan obecny przedsiębiorstwa i perspektywy jego dalszego rozwoju.

Keywords (PL): ogniotrwałe, trwałość eksploatacyjna, wyroby magnezjowo-węglowe

return…