Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 60, Issue: 1, 2008
  • pp: 28-35

download: article (PL)

Production of powders in rotary-vibratory mills

Abstract (EN)

The rotary-vibratory mills are the group of vibratory mills of low vibration frequency (below 16 Hz). Their chambers, except vibrating movement, execute rotary movement. The very effective process of milling is technological advantage of these mills, the thanks the elimination in chamber of zones about smaller activity the milling medium as well as wide range change parameters of process milling. The intensive process of mixing the process of milling is helped. This paper contains the description of process comminution in these mills as well as description of working and building of laboratory and industrial mills about low harmfulness of influence on environment. This paper contains also description of two methods marking kinetic energy of milling medium: computer simulation and visualization. It was passed the parameters of laboratory and industrial rotary-vibratory mills as well as their constructional solutions, and also the building of chambers milling.

Keywords (EN): Powders, Rotary-vibratory mills, Milling

Wytwarzanie proszków w młynach obrotowo-wibracyjnych

Sidor J.

Abstract (PL)

Młyny obrotowo-wibracyjne stanowią grupę młynów wibracyjnych o niskiej częstotliwości drgań – poniżej 16 Hz, których komory oprócz ruchu drgającego wykonują ruch obrotowy. Zaletą tych młynów jest bardzo efektywny proces mielenia, spowodowany wyeliminowaniem w komorze stref o mniejszej aktywności mielników oraz szeroki zakres regulacji parametrów procesu mielenia. Proces mielenia wspomagany jest intensywnym procesem mieszania. Artykuł zawiera opis procesu rozdrabniania w tych młynach oraz opis działania i budowy młynów laboratoryjnych i przemysłowych odznaczających się ponadto niską szkodliwością oddziaływania na otoczenie. Zamieszczono w nim także opis dwóch metod wyznaczania energii kinetycznej mielników: symulacji komputerowej i wizualizacji. Podano parametry laboratoryjnych i przemysłowych młynów obrotowo-wibracyjnych oraz ich rozwiązania konstrukcyjne, a także budowę komór mielących.

Keywords (PL): proszki, młyny obrotowo-wibracyjne, mielenie

return…