Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 59, Issue: 4, 2007
  • pp: 156-161

download: article (PL)

The situation of the brick and roofing tile industry in Poland

Abstract (EN)

This paper studies the situation of the building ceramics industry in Poland, focusing on the brick and roofing tile sector. It also analyses the reasons for the deep crisis in the late eighties and provides information about clay raw materials, the base materials for this industry. The privatization which stopped production decrease and caused improvement products quality and range, were described. The current situation of the building ceramics industry is outlined. In light of production growth related to the steady increase in demand, the study concludes that the outlook for further development in the Polish building ceramics industry is promising.

Keywords (EN): Industry, Brick, Roofing tile, Polish building ceramics

Sytuacja przemysłu wytwarzającego cegły budowlane i dachówki w Polsce

Rak L., Kielski A., Mandecka-Kamień L.

Abstract (PL)

Omówiono sytuację przemysłu ceramiki budowlanej w Polsce wytwarzającego cegły budowlane i dachówki oraz przyczyny, które doprowadziły do głębokiego kryzysu pod koniec lat osiemdziesiątych. Zwrócono uwagę na korzystną sytuację w zakresie podstawowych dla tego przemysłu surowców ilastych. Przeanalizowano przemiany własnościowe, które doprowadziły do zahamowania spadku produkcji, poprawy właściwości produktów i poszerzenia ich asortymentu. Przedstawiono aktualną sytuację przemysłu ceramiki budowlanej wyrażającą się wyraźnym wzrostem produkcji w związku ze stale rosnącym popytem i korzystne perspektywy dalszego rozwoju.

Keywords (PL): przemysł, cegła, dachówka, polska ceramika budowlana

return…