Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 59, Issue: 3, 2007
  • pp: 95-101

download: article (PL)

Radioactive waste ceramization

Abstract (EN)

Ceramization of the radioactive nuclear waste is the most effective method of their neutralization and immobilization of radioactive nuclides which they contain. Radionuclides are incorporated into the structure of alumino–borosilicate glass of high chemical durability. The glass can be next transformed in the very stable glass–ceramic material. Radioactive elements are introduced also in the composition of crystalline solids by the sintering of mixture of the powders of the proper composition. In Poland, there are storage wastes belonging to low level category (LLW). Radioactive compounds and materials used in laboratory, medicine and industry are their origin. Composition of the waste of solid and liquid form is described and optimal method of their ceramization proposed.

Keywords (EN): Radioactive waste, Ceramization, Immobilization, Glass-ceramic materials, Alumino-borosilicate glass

Ceramizacja odpadów radioaktywnych

Stoch P., Stoch A.

Abstract (PL)

Ceramizacja odpadów radioaktywnych jest najefektywniejszą metodą ich neutralizacji i immobilizacji zawartych w nich radionuklidów. Pierwiastki radioaktywne są zamykane w strukturze silnie odpornych chemicznych szkieł borokrzemianowych. Szkła takie mogą zostać następnie przeprowadzone w bardzo stabilny materiał szkło–ceramiczny. Pierwiastki radioaktywne mogą być również wprowadzane do struktury krystalicznej substancji mineralnych drogą spiekania ich z odpadami. Największą część odpadów radioaktywnych w Polsce stanowią odpady niskoaktywne. Są to głównie związki i materiały używane w laboratoriach naukowych, medycynie oraz przemyśle. Dokonano analizy składu i pochodzenia ciekłych oraz stałych odpadów radioaktywnych, co pozwoliło na zaproponowanie optymalnej metody ich ceramizacji.

Keywords (PL): odpady radioaktywne, ceramizacja, immobilizacja, materiały szkło-ceramiczne, szkło borokrzemianowe

return…