Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 59, Issue: 2, 2007
  • pp: 76-80

download: article (PL)

The condition of the water resources in Europe and in many countries of the world and the demand of water for the industry production and agriculture

Abstract (EN)

The water absence is perceptible not only in the universe, but also on every continent in the world. As it is written in the article, water is necessary for human life as well as for the achieving most of the technological processes. It has been written, how much is water for some of the technologies needed. In the article some places have been presented, where did the author meet the water deficit or the water oddles and the consequences, for instance the global warming that causes the quicker snow melting in the mountains. It has been also written, what are the consequences of the water pollution caused by the chemical compound and the water deficit in Europe.

Keywords (EN): Water resources, Industrial water demand, Agriculture, Water pollution, Water deficyt

Stan zasobów wodnych Europy i wielu krajów świata oraz zapotrzebowanie wody dla produkcji przemysłowej i rolniczej

Pytko St.

Abstract (PL)

Braki wody są odczuwalne nie tylko w kosmosie, ale w wielu krajach na wszystkich kontynentach świata. Woda jest nieodzowną dla życia człowieka, ale jest potrzebna przy realizowaniu wielu technologicznych procesów. Podano przykładowo ile tej wody jest potrzebne dla kilku technologii. W artykule przedstawiono miejsca, gdzie autor spotkał się z dużym niedoborem wody, jak też nadmiarem i jakie tego były konsekwencje. Ocieplenie naszej planety, wywołuje np. szybsze topienie się śniegów w górach niż to było dawniej. W artykule podano także, jakie są konsekwencje zanieczyszczenia wód w wyniku przedostawania się do rzek różnych związków chemicznych tak ze środków myjących jak też tych, które są wysiewane dla użyźnienia gleb. Podano jakie są niedobory wody w Europie i jaki jest stan zanieczyszczenia polskich rzek.

Keywords (PL): zasoby wodne, przemysłowe zapotrzebowanie na wodę, rolnictwo, zanieczyszczenie wody, deficyt wody

return…