Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 59, Issue: 2, 2007
  • pp: 72-75

download: article (PL)

Aluminosilicate refractories for lining of kiln installations for cement clinker production

Abstract (EN)

They analyzed working conditions refractories in installations of the cement industry. It was stated that applying alternative fuels to the more and more wide scale had changed this conditions causing the necessity of the selec­tion of right refractory materials. A condensation of the alkali and abrasive of dusts raised from the working space of the kiln are main factors causing deteriorating. They stated, that in cement plants kilns, in which dominating influence of the alkali to 1250°C is most preferable applied of quartz-chamotte products, which are becoming covered in these conditions with a layer of glaze preventing the more distant corrosion. Conclusions of this observation were confirmed in the laboratory and industrial scale. Aluminosilicous refractories lining were worked out, containing the silicon carbide, which are particularly useful in places exposed to the strong abrasive influence by kiln dusts. Proposals of refractories lining for kiln installations which are working well in several cement plant were worked out in the refractory plant PMO Komex on the base of carried observation.

Keywords (EN): Aluminosilicate refractories, Kiln lining, Refractory lining wear

Ogniotrwałe materiały glinokrzemianowe na wyłożenia instalacji piecowych do produkcji cementu

Sułkowski M., Goławski C., Klewski M.

Abstract (PL)

Przeanalizowano warunki pracy obmurzy ogniotrwałych instalacji piecowych przemysłu cementowego. Stwierdzono, że stosowanie na coraz szerszą skalę paliw alternatywnych zmieniło te warunki powodując konieczność doboru odpowiednich tworzyw ogniotrwałych. Głównymi czynnikami powodującymi niszczenie jest kondensacja alkaliów oraz działanie ścierające pyłów unoszonych z przestrzeni roboczej pieca. Stwierdzono, że w elementach obmurza, w których dominujące oddziaływanie alkaliów w temperaturach do 1250°C, najkorzystniejsze jest stosowane wyrobów kwarcowo-szamotowych, które w tych warunkach pokrywają się warstwą szkliwa zapobiegającego dalszej korozji. Wyniki tych obserwacji potwierdzono w skali laboratoryjnej i przemysłowej. Opracowano betony ogniotrwałe glinokrzemianowe, zawierające węglik krzemu, które są szczególnie odpowiednie w miejscach narażonych na silne oddziaływanie ścierające pyłów piecowych. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji w PMO Komex opracowano propozycje wyłożenia ogniotrwałego instalacji piecowych, które dobrze pracują w szeregu cementowni.

Keywords (PL): glinokrzemianowe materiały ogniotrwałe, wyłożenia pieców, zużycie wyłożeń ogniotrwałych

return…