Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 58, Issue: 4, 2006
  • pp: 142-147

download: article (PL)

Cermetal gradient materials

Abstract (EN)

Very often, mechanical stresses on the phases boundary are a result of the direct connection of different material layers. Continuous transition of the one phase in the second allows to limited stresses. This kind of material is named Functionally Gradient Material – FGM. A gradient is realized through change of characteristics such as: chemical composition, density, grain size, microstructure or atomic order in function of position. In this paper the historical outline of gradient materials was presented and methods of FGM fabrication. In the experimental part, the gradient cermet in the system (TiC)(Ni-Mo) was presented. Samples were received using the method of the centrifugal deposition in ultracentrifuge. Properties of received cermets were indicated for possibility of using this material as of cutting edge for cutting tools application. Ceramic superficial layer in these FGM cermets guarantees high resistance for abrasive wear, ductile core – resistance for bending stresses.

Keywords (EN): Cermetals, FGM, (TiC)(Ni-Mo), Centrifugal deposition, Mechanical properties

Cermetalowe materiały gradientowe

Rozmus M.

Abstract (PL)

Bardzo często w przypadku bezpośredniego połączenia dwóch warstw różnych materiałów mamy do czynienia z niekorzystnym zjawiskiem, jakim jest powstawanie naprężeń na granicy faz tych materiałów. Zastosowanie ciągłego przejścia jednej fazy w drugą pozwala ograniczyć skutki występowania naprężeń. W tym przypadku otrzymujemy funkcjonalny materiał gradientowy, ang. Functionally Gradient Materials – FGM. Przedstawiono historię wytwarzania materiałów gradientowych oraz przegląd metod ich otrzymywania. W części doświadczalnej przedstawiono wyniki badań wytwarzania cermetalu gradientowego (TiC)(Ni-Mo). Próbki zagęszczano metodą sedymentacji w ultrawirówce. Właściwości otrzymanego cermetalu wskazują na możliwość zastosowania tego materiału jako ostrza w narzędziach skrawających. Ceramiczna warstwa wierzchnia zapewnia wysoką odporność na zużycie ścierne, a ciągliwy rdzeń metaliczny – podwyższoną wytrzymałość na zginanie.

Keywords (PL): cermetale, FGM, (TiC)(Ni-Mo), osadzanie odśrodkowe, właściwości mechaniczne

return…