Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 58, Issue: 3, 2006
  • pp: 80-86

download: article (PL)

Glazes for floor tiles with increased wear resistance

Abstract (EN)

The paper presents results of studies concerning the ceramic glazes for floor tiles with improved resistance to wear by abrasion. The effect of several additives such as Al2O3, ZrSiO4, SiC and mullite on technological properties of modified glazes has been examined. The obtained results indicate that the kind and amount of additives as well as the type of the basic glaze influenced the wear resistance, hardness and the state of glazed tile surfaces.

Keywords (EN): Glazes, Floor tiles, Wear resistance, Al2O3, ZrSiO4, SiC, Mullite

Szkliwa na podłogowe płytki ceramiczne o podwyższonej odporności na ścieranie

Badura L., Ślósarczyk A.

Abstract (PL)

Artykuł prezentuje wyniki badań szkliw ceramicznych na płytki podłogowe o podwyższonej odporności na ścieranie. Zbadano wpływ kilku dodatków, takich jak: Al2O3, ZrSiO4, SiC i mullit na właściwości technologiczne modyfikowanych szkliw. Uzyskane wyniki wskazują, że rodzaj i ilość dodatku oraz typ podstawowego szkliwa wpływają na odporność na ścieranie, twardość i stan powierzchni szkliwionych płytek.

Keywords (PL): szkliwa, płytki podłogowe, odporność na ścieranie, Al2O3, ZrSiO4, SiC, mulit

return…