Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 58, Issue: 2, 2006
  • pp: 68-70

download: article (PL)

Determination Al2O3 and Fe2O3 in bauxite

Abstract (EN)

Determining chemical composition of bauxite specially Al2O3 and Fe2O3 is not a routine procedure. The titration method proposed in PN-85/H-04154 and PN-EN 995-2 does not guarantee repeatable results of Al2O3 and Fe2O3 determination It is connected with high concentration of titanium in bauxite. That is why the authors started to develop the new methodology of the Al2O3 and Fe2O3 determination in bauxite, guaranteeing high reproducible and repeatable results.

Keywords (EN): Al2O3, Fe2O3, Bauxite, Chemical composition determination

Oznaczanie Al2O3 i Fe2O3 w boksytach

Stec K., Burdyl M.

Abstract (PL)

Oznaczanie zawartości tlenku glinu i żelaza w boksytach nie można zaliczyć do rutynowych analiz chemicznych próbek wysokoglinowych. Proponowane metody miareczkowe w normach PN-85/H­04154 i PN-EN 995-2 nie gwarantują uzyskania powtarzalnych wyników oznaczania Al2O3 i Fe2O3. Autorzy przypuszczają, że jest to związane z formą występowania tlenku tytanu w boksytach. Dlatego autorzy pracy podjęli próbę opracowania metodyki pomiaru Al2O3 i Fe2O3 w boksytach gwarantującej powtarzalne wyniki.

Keywords (PL): Al2O3, Fe2O3, boksyty, oznaczanie składu chemicznego

return…