Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 58, Issue: 2, 2006
  • pp: 64-67

download: article (PL)

Multifunctional bioactive glass – ceramic materials

Abstract (EN)

Glass–ceramic materials obtained on the basis of silicate–phosphate glasses have found increasingly wide application as osseous implants in surgery. In the present study an attempt has been made to obtain glass and glass–derived bioactive materials with an addition of the Ag and Cu elements. Those materials as precursors of crystallization, enable glass–ceramics of greater durability then traditional bioactive glasses to be obtained. Moreover, they have interesting biomedical properties. Silver counteracts inflammation, accelerating the healing of wounds. Copper stimulates the more important metabolic processes in the human body. By applying the method of deposition of the glass powder from the casting slip, on the surface of a polymer sponge there have been obtained porous glass-ceramic materials of the total porosity 54–73% and density 2,9 g/cm3. The obtained results of investigations may be helpful in the elaboration of bioactive multifunctional implants.

Keywords (EN): Porous glass-ceramic materials, silicate–phosphate glasses, Bioactive materials, Ag, Cu

Wielofunkcyjna bioaktywna szkło-ceramika

Ciecińska M.

Abstract (PL)

Szkło-ceramiczne materiały otrzymane na bazie szkieł krzemianowo-fosforanowych znajdują coraz szersze zastosowanie jako implanty kostne w medycynie rekonstrukcyjnej. W prezentowanej pracy podjęto próbę uzyskania szklistych i szkło-pochodnych materiałów bioaktywnych z dodatkiem Ag i Cu. Metale te jako prekursory krystalizacji umożliwiają uzyskanie szkło-ceramiki o lepszej wytrzymałości niż tradycyjne szkła bioaktywne. Ponadto posiadają interesujące właściwości biomedyczne. Srebro działa przeciwzapalnie, przyspieszając gojenie się ran. Miedź ponadto stymuluje ważniejsze procesy metaboliczne w organizmie człowieka. Stosując metodę osadzania proszku szklanego z mas lejnych, na powierzchni gąbki polimerowej uzyskano szkło-ceramiczne materiały porowate o porowatości całkowitej 54–73% i gęstości 2,9 g/cm3. Uzyskane wyniki badań mogą być pomocne w opracowaniu bioaktywnych implantów wielofunkcyjnych.

Keywords (PL): porowate materiały szklano-krystaliczne, szkła krzemianowo-fosforanowe, materiały bioaktywne, Ag, Cu

return…